พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
--- เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
--- ประจำปี ๒๕๖๔ (งวด ๑ - ๑๖)
--- รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี ๒๕๖๔
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
--- เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
--- ประจำปี ๒๕๖๓ (งวด ๑ - ๑๖)
--- รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี ๒๕๖๓
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
--- เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
--- ประจำปี ๒๕๖๒ (งวด ๑ - ๑๖)
--- รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี ๒๕๖๒
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
--- เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
--- ประจำปี ๒๕๖๑ (งวด ๑ - ๑๖)
--- รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี ๒๕๖๑

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link