พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง
รรท.ผบช.ตชด.
Link

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
--- เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
--- รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน
รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๓๑
Link