พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
ผบช.ตชด.
Link

เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มิ.ย.๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
ทรงเยี่ยม รร.ตชด.บ้านรักไทย,รร.ตชด.บ้านนุชเทียน,รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก,
รร.ตชด.บ้านลาดเรือ และ รร.ตชด.อาทรอุทิศ โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาและ
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ พร้อมข้าราชการตำรวจ
ในสังกัดให้การรับเสด็จ ประมวลภาพ (รร.ตชด.อาทรอุทิศ)
(รร.ตชด.บ้านโป่งตะแบก)(รร.ตชด.บ้านลาดเรือ)(รร.ตชด.บ้านนุชเทียน)

(รร.ตชด.บ้านรักไทย)

วันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รอง ผบช.ตชด.
นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารระดับต้น
บช.ตชด. ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กก.ตชด.31 โดยมี
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.31 ให้การต้อนรับ (ประมวลภาพ)

วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๐ พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รอง ผบช.ตชด.
เดินทางมาตรวจราชการ ณ. กก.ตชด.๓๑โดยมี
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ พร้อม ขรก.ตร.ในสังกัด
ให้การต้อนรับ (ประมวลภาพ)

วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ ฉัตรชัยเดช ผบก.กต.๖ จต.
พร้อมคณะตรวจราชการ ได้เดินทางมาตรวจราชการที่ กก.ตชด.๓๑
และรับฟังบรรยายสรุป ณ.ห้องประชุม จุฬาร่วมใจ โดยมี
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ และ ขรก.ตร.ในสังกัด
ให้การต้อนรับ (ประมวลภาพ)


วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓
พร้อมคณะตรวจราชการ เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.๓๑ โดยมี
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ และข้าราชการตำรวจในสังกัด
ร่วมให้การต้อนรับ (ประมวลภาพ)


    พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑
รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี
ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
   ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมต้อนรับ
รมต.มหาดไทย ณ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลย์สงคราม
จ.พิษณุโลก
    พิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ ๖๔
      พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา กก.ตชด.๓๑
ตามประเพณีสงกรานต์ ขรก.ตร. ร่วมพิธี
ณ.อาคารอเนกประสงค
    พล.ต.ต.วันชาติ คำเครือคง รอง ผบช.ตชด.
ร่วมพิธีอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชจำลอง เพื่อประดิษฐาน ณ วัดสนามไชย
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
    คณะอนุศาสนาจารย์ กก.ตชด.๓๑ ได้ดำเนินงาน
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   วันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี (กก.ตชด.๓๑)
พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รอง ผบช.ตชด.(บร.๒)
เป็นประธานในพิธี
     พ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม รองผกก.ตชด.31 เป็นประธาน
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ณ.หน้าที่ทำการตำรวจภูธร ภาค ๖ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รอง.ผบช.ตชด. ตรวจราชการ ที่ กก.ตชด ๓๑
 กก.ตชด.๓๑ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 ร่วมพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
รัชกาลที่ ๙ ณ.ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
 ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธานพิธี กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ อ่านสาร ผบ.ตร เนื่องในวันตำรวจแห่งชาต
 พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด. ได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๓๑
 พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร.(สบ ๘) ได้เดินทาง มาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.๓๑
 วันที่ ๑๕ ส.ค.๕๙ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ ฉัตรชัยเดช ผบก.กต.๖ จต. พร้อมคณะตรวจราชการ
ได้เดินทางมาตรวจราชการ กก.ตชด.๓๑
วันที่ ๕ ส.ค.๕๙ กก.ตชด.๓๑ . แถลงข่าวการจับกุม นาย สาธิต สังข์สุวรรณ พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๑๑๒,๐๐๐ เม็ด ที่ กก.ตชด.๓๑
พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะ ตรวจราชการ
กก.ตชด.๓๑ ให้การต้อนรับ คุณ ถาวรีย์ ปิ่นแจ้ง รองประธาน ชมรมแม่บ้าน ตชด. พร้อมคณะ
เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตำรวจ ที่มีความต้องการพิเศษ ณ กก.ตชด.๓๑
คณะผู้บังคับบัญชาเดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.อาทรอุทิศ และ รร.ตชด.บ้านลาดเรือ จ.พิษณุโลก เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ อ่านสาร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ครบรอบปีที่ ๖๓ ณ.ลานรวมพล กก.ตชด.๓๑
พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาล สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕๙ อาคารอเนกประสงค์ กก.ตชด.๓๑
ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเป็นสุข ไม่ทุกข์เพราะเอดส์
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ขรก.ตร.กก.ตชด.๓๑ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ ตรวจความพร้อมและชี้แจงภารกิจให้กับกำลังพล ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธาน การประชุมประจำเดือน บก.ตชด.ภาค ๓ (ประชุมสัญจร ) ณ.ห้องประชุม จุฬาร่วมใจ กก.ตชด.๓๑
พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส มอบบ้านในโครงการ สร้างบ้าน ผู้ยากไร้ ใต้ร่มพระบารมี ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค ๓ เป็นประธาน สัมมนาผู้ตรวจการลูกเสือชาวบ้าน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ
พิธีถวายสักการะศาลเจ้าพระยาจักรี เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา กก.ตชด.๓๑
พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธานในพิธี มอบบ้านให้ กับราษฎร ม.๑ ต.ไผ่ขอดอน อ.เมือง จว.พล.
 วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๘ พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค ๓ ประดับยศให้กับ ขรก.ตร.ชั้นสัญญาบัตร
 วันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ พ.ต.ท.สุจิน สุทธิแสน รอง ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๘ พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด. พร้อมคณะตรวจราชการ เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
 วันที่ ๕ พ.ย.๕๘ พ.ต.อ.มนต์ชัย เรืองจรัส รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๓ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลและพื้นที่รับผิดชอบ ของ กก.ตชด.๓๑(ประมวลภาพ) (ชป.เพชรบูรณ์) (จุดตรวจภู่ดู่) (ภูทับเบิก)
วันที่ ๒ พ.ย.๕๘ กก.ตชด.๓๑ รับน้องใหม่ นายสิบตำรวจที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด.๓๑ จังหวัดพิษณุโลก
๑.วันที่ ๑๓ ต.ค.๕๘ พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
       ๒.ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ ขรก.ตร.ที่เสียชีวิตไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ มอบประกาศเกียรติบัตร และของที่ระลึก ให้แก่ ตร.ที่ เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ ส.ค.๕๘ พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ รับเสื้อปั่นเพื่อแม่
 วันที่ ๑๒ ส.ค.๕๘ พ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม รอง ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๘ พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง รอง ผบช.ตชด.ตรวจสอบการประกวด การฝึก ร้อย ตชด.๓๑๖
วันที่ ๑๔ มิ.ย.๕๘ พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ ร่วมการแถลงข่าวการจับ ยาบ้า ๙๔,๐๐๐ เม็ด
วันที่ ๕ มิ.ย.๕๘ พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ เป็นประธานการประดับยศ ขรก.ตร. ชั้นประทวน
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ รอบ 6,9,12 เดือน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบรายงานการประเมินควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๙
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
เครื่องแบบสำหรับการปฏิบัติงานสายตรวจชายแดนของข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.
แจ้งระเบียบการประชุมสัญจร บก.ตชด.ภาค ๓ ณ กก.ตชด.๓๑ จ.พิษณุโลก
แผนตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๙

โครงการสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อข้าราชการตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้(ข้อเขียน)และมีสิทธิเข้าทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
   พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ
   เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่อง ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนาสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการใช้งานแอพ i-edupol
โลโก้อาร์มช้างใหม่
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link