พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต
รรท.ผบช.ตชด.
Link

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link