พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link