พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ
รอง ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน
รอง ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.รณชัย ทองไทย
รอง ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต่วนชะเอม
สว.ธกวส.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.เมธี ถิ่นจอม
สว.ขว.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.วีระชาญ วิริยะวงษ์
สว.ผงป.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.สมคาด ชัยศิริ
สว.กบ.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.หญิง ภิญญา ไตรนาวี
สว.กง.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ต.ศุณัยกฤษฏิ์ สุขราม
สว.จอส.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.ศิริพงศ์ สุวรรณรัตน์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๑

พ.ต.ต.กาญจนา ก้อนคำ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๒

พ.ต.ต.เศกฤทธิ์ สยมชัย
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓

พ.ต.ต.วรากร อ่อนโคกสูง
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔

พ.ต.ท.ฐานิตย์ นามบ้าน
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕

พ.ต.ท.วิณพงษ์ บัวทองคำวิเศษ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๖

พ.ต.ท.ธนาวัฒน์ เทิ้มแพงพันธุ์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗
   

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link