พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม
รอง ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน
รอง ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร
รอง ผกก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.กนกวรรณ ต่วนชะเอม
สว.ธกวส.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.เมธี ถิ่นจอม
สว.ขว.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ต.วีระชาญ วิริยะวงษ์
สว.ผงป.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ต.สมคาด ชัยศิริ
สว.กบ.กก.ตชด.๓๑

พ.ต.ท.ภิญญา ไตรภาวี
สว.กง.กก.ตชด.๓๑
 

พ.ต.ต.พูลชัย ฟองฟู
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๑

พ.ต.ท.รณกร ไวยนิภี
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๒

พ.ต.ท.จุมพล ไชยวงศ์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๓

พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔

พ.ต.ต.ฐานิตย์ นามบ้าน
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๕

พ.ต.ท.วิทูร ตั้งวุฒิสาร
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๖

พ.ต.ท.บัญชา สมัครรัฐกิจ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗
   

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link