พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link
 
โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link