พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link
 
โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link