งานกิจการพลเรือน

งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

มว.ตชด.๓๑๗๑ จัดกำลังพล เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดม่วงชุม ม.๓ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์

 

จำนวนผู้เข้าชม