พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
ผบช.ตชด.
Link
ข่าวประกวดราคา
ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคลังพลาธิการ ดูรายละเอียด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ดูรายละเอียด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน รร.ตชด.ยอดโพธิ์ 1 และ รร.ตชด.บ้านรักไทย ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ดูรายละเอียด

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link