พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link
ข่าวประกวดราคา
ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคลังพลาธิการ ดูรายละเอียด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ดูรายละเอียด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน รร.ตชด.ยอดโพธิ์ 1 และ รร.ตชด.บ้านรักไทย ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน ดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2561
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ สูง ๒ ชั้น ดูรายละเอียด
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ ดูรายละเอียด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสื่อสาร ดูรายละเอียด
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาค่าจ้างก่อสร้างอาคารสื่อสาร ดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน กก.ตชด.๓๑ ดูรายละเอียด
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน กก.ตชด.๓๑ ดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน กก.ตชด.๓๑ ดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาภายใน กก.ตชด.๓๑ ดูรายละเอียด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน กองร้อย ตชด.ที่ ๓๑๔ ดูรายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงถนนภายใน ร้อย ตชด.ที่ ๓๑๔ ดูรายละเอียด
 

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link