พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
ผบช.ตชด.
Link
ข่าวประกวดราคา
ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ ดูรายละเอียด
  ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างคลังพลาธิการ ดูรายละเอียด
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ดูรายละเอียด
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link