พล.ต.ท.วิชิต ปักษา
ผบช.ตชด.
Link
ประกาศขายทอดตลาด
ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด ดูรายละเอียด
  ประกาศขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะเก่าที่ชำรุด ดูรายละเอียด    
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด ดูรายละเอียด
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุที่ชำรุด ดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2561
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุที่ชำรุด จำนวน ๓ หลัง ดูรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะเก่าที่ชำรุด ดูรายละเอียด   
  ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุที่ชำรุด จำนวน ๒ หลัง ดูรายละเอียด
 

พ.ต.อ.วิศาลพงศ์  สร้อยกุลบดี
ผกก.ตชด.๓๑
Link