พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต
ผบช.ตชด.
Link
ประกาศขายทอดตลาด
ปีงบประมาณ 2559
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด ดูรายละเอียด
  ประกาศขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะเก่าที่ชำรุด ดูรายละเอียด    
  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด ดูรายละเอียด
 

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง
ผกก.ตชด.๓๑
Link